Mladi su budućnost opstanka naših sela kao što je i primjer Luke Galića iz mjesta Šušnjara.

Luka ima u uzgoju 70 svinja i obrađuje 40 hektara zemljišta te ima velike planove širenja svoje proizvodnje. Kao budući župan, osigurat ću potpore mladim poljoprivrednicima te osigurati svu potrebnu potporu za razvoj poljoprivredne proizvodnje kako bismo zadržali naše stanovništvo u svojim mjestima.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Odgovori

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Sufinanciranje vodovodnog priključka

U suradnji s gradovima i općinama sufinancirat ćemo priključenje kućanstva na vodoopskrbnu mrežu u iznosu do 50% troška priključenja.

Pomoć općinama i gradovima u izgradnji vodoopskrbne mreže

Važan preduvjet za podizanje standarda u svakom dijelu županije je dostupnost pitke vode svim građanima na čemu se radi već godinama, te će posebna pažnja biti posvećena upravo dovršenju vodoopskrbne mreže na području svih naših gradova i općina.

 

Uvođenje integriranog prijevoza

Uvest ćemo integrirani prijevoz putnika na području županije koji uključuje koordinaciju između svih oblika prijevoza putnika, posebice željezničkog i autobusnog prijevoza kako bi putnici izbjegli duga čekanja između linija. Poticat ćemo uvođenje gradskog linijskog prijevoza manjim prijevoznim vozilima u svrhu sprječavanja zagušenja prometa te ekonomičnosti prijevoza na području grada gdje je manji broj putnika.

 

Sufinanciranje željezničkog prijevoza putnika

Prijašnja spora i nerentabilna pruga kojom smo se koristili dugi niz godina uzrokovala je nepovjerenje u željeznički sustav te će nam cilj biti osvijestiti građane o prednostima korištenja željezničkog prijevoza. Sufinancirat ćemo prijevoz putnika na području cijele županije kako bismo potaknuli putnike na korištenje željezničkog prometa.

 

Vraćanje željezničkog teretnog prometa na daruvarskom području

U suradnji s Vladom vratit ćemo prometovanje teretnih vlakova u svrhu prijevoza sirovina (kamena i drveta) s daruvarskog područja. Na taj način ćemo očuvati županijske i lokalne ceste te ostvariti uštede u njihovom održavanju.

 

Dovršetak brze ceste od Zagreba do Bjelovara

Povećanom suradnjom s Vladom Republike Hrvatske utjecat ćemo na ubrzanje izgradnje brze ceste do Bjelovara.

Sufinanciranje uređenja katastarskih operata

Sufinanciranje geodetske izmjere radi usklađenja zemljišno-knjižnog stanja na području gradova i općina.

 

Pravedno utvrđivanje liste prioriteta modernizacije županijskih cesta

Kroz pravedno utvrđivanje liste prioriteta u suradnji s gradovima i općinama modernizirat ćemo županijske ceste. Definirat ćemo učinkovitiji sustav kako bi se omogućilo kontinuirano i ravnomjerno održavanje na cijelom području županije u svrhu razvoja i bolje povezanosti u prometu.

 

Ustrojavanje Županijskog vatrogasnog operativnog centra

Županijski vatrogasni operativni centar je zakonska obveza koja u našoj županiji nije ispunjena, ali je vrlo bitno komunikacijsko te koordinacijsko tijelo svih vatrogasaca u županiji. S obzirom da je putem EU fondova osigurano opremanje Centra te su postavljeni temelji za njegovo djelovanje, ustrojit ćemo navedeni Centar i time podići razinu sigurnosti i djelotvornosti vatrogastva u županiji.

Reaktivacija Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije

Reaktivacijom županijske Turističke zajednice te donošenjem Strategije razvoja turizma, stvorit ćemo preduvjet razvoja turizma županije. Vrijeme pandemije COVID-19 naštetilo je ugostiteljskom i ostalom sektoru kojem želimo pomoći ponovnom snažnom promocijom županije. Povezivanjem kulturnih događanja, sektora ugostiteljstva, sportskih natjecanja, ljetnih kampova za djecu, promovirat ćemo bogatstvo i specifičnosti gradova i općina u svrhu povećanja udjela u kontinentalnom turizmu i prepoznatljivosti u Hrvatskoj, ali i šire.

Javna objava informacija o trošenju proračunskih sredstava

Županija uspostaviti transparentan sustav upravljanja javnim novcem. Građanima ćemo time omogućiti uvid u trošenje proračunskog novca. Na taj način doprinijet ćemo jačanju povjerenja u instituciju Županije i transparentnosti njenog poslovanja.

 

Informiranje javnosti u realnom vremenu i otvaranje sjednica Županijske skupštine javnosti

Uvest ćemo informiranje javnosti putem web stranice i društvenih mreža u realnom vremenu te prijenos uživo sjednica Županijske skupštine. Ukidanje cenzure prema javnosti, transparentan rad, funkcionalno te zakonito upravljanje županijom naš je imperativ.

Digitalizacija svih razina upravljanja

Provest ćemo sveobuhvatnu digitalizaciju županije i što je moguće više procesa upravljanja, kao i održavanje sjednica Županijske skupštine putem video konferencija.

Uvođenjem elektronske pisarnice omogućit ćemo elektronsko podnošenje zahtjeva, zaprimanje dokumenata, ovjere gotovosti i praćenje statusa dokumenta s opcijom uvida od strane građana.

 

Plan razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije

U izradu Plana razvoja kao strateškog razvojnog dokumenta županije koji objedinjuje sve potencijale županije te mogućnosti njenog razvoja, uključit ćemo sve gradonačelnike i općinske načelnike naše županije kao i predstavnike gospodarskih udruženja i socijalnih partnera, akademske i znanstvene zajednice, organizacija civilnoga društva te zainteresirane javnosti. Takav strateški dokument bit će temeljna smjernica razvoja županije.

Kolegij gradonačelnika i općinskih načelnika

Redovito ćemo održavati sastanke sa svim pročelnicima, a najmanje šest puta godišnje kolegij sa gradonačelnicima i općinskim načelnicima u svrhu ravnomjernog razvoja gradova i općina.

Uredovni dan za građane

Otvorit ćemo svoja vrata za sve zainteresirane građane putem uredovnog dana jednom mjesečno kada će moći doći i razgovarati sa županom ili zamjenicima.

 

Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom vlasništvu Županije                                                                                                                                                                     

Uključit ćemo sva trgovačka društva u većinskom vlasništvu Županije u Antikorupcijski program Ministarstva pravosuđa i uprave. Preporučit ćemo implementaciju Antikorupcijskog programa i u trgovačkim društvima u kojima  Županija ima poslovne udjele te u tvrtkama kćerima. Smatramo da će implementacija programa imati pozitivne učinke u cilju jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti te onemogućavanja korupcije na razini tih društava.

 

Ravnomjerna raspodjela sredstava putem javnih poziva

U suradnji s poduzetnicima i obrtnicima razvit ćemo transparentne modele sudjelovanja naših poduzetnika i obrtnika u postupcima dodjele sredstava u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Za svako područje županijska skupština će donijeti programe kojima će se jasno razraditi prihvatljivi korisnici, aktivnosti, troškovi, te uvesti modele kontrole namjenskog trošenja sredstava.

 

Neovisno upravljanje obrazovnim institucijama

Uvođenjem najmanje dva kolegija s ravnateljima obrazovnih ustanova želimo izbjeći dosadašnju nepripremljenost ustanova za nadolazeću školsku godinu. Ove godine bili smo jedina županija u Hrvatskoj koja nije donijela odluku o modelu nastave pa su ravnatelji na svoju odgovornost krenuli s nastavom.

Utvrdit ćemo jasne kriterije investicija kako bi sve obrazovne ustanove imale pravo na jednaki razvoj i ravnomjernu raspodjelu sredstava.  

Promijenit ćemo dosadašnju praksu župana da sve školske ustanove informacije vezane uz zapošljavanje djelatnika šalju isključivo u kabinet Župana. To je nedopustiv primjer uhljebljivanja koji ćemo odmah promijeniti i osigurati obrazovnim institucijama da biraju svoje djelatnike prema stručnosti, a ne prema naputku župana.

Učinkovito upravljanje financijama i smanjenje zaduženosti

Usporedbe radi, Zagreb se navodi kao primjer prezaduženog grada uz zaduženje od 2.000 kuna po stanovniku, dok je zaduženje 5.000 kuna po stanovniku u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Poseban naglasak stavit ćemo na povećanje učinkovitosti korištenja raspoloživih sredstava. Naime, naš cilj je s jedne strane osigurati svim građanima učinkovite i djelotvorne javne usluge i s druge strane omogućiti brži razvoj poduzetničke klime te u konačnici smanjiti visoku zaduženost.

 

Učinkovitija suradnja s državom

Nužno je pokrenuti jaču komunikaciju županije prema svim ministarstvima i drugim državnim tijelima. Pravodobna i točna informacija je najvažniji alat kojim možemo omogućiti uspješno upravljanje županijom. Zato je BITNO da županija, na čelu sa županom i svim pročelnicima, pravovremeno održava sastanke u svim državnim tijelima, te da dobivene informacije podijeli na kolegiju s ostalim nositeljima županijske vlasti, ali i gradonačelnicima i općinskim načelnicima.

Izgradnja regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće

U proizvodnji voća i povrća temeljna pretpostavka uspješnog poslovanja je skladištenje i prerada samih proizvoda kako bi se ostvarila što veća dobit i osigurala ponuda kroz cijelu godinu. Zbog prerade i plasmana izgradit ćemo Regionalni distribucijski centar za voće i povrće koji će omogućiti povećanje proizvodnje, veću iskoristivost proizvoda i veće prinose poljoprivrednicima.

Osnivanje centra za suvremene tehnologije i obrazovanje u poljoprivredi

Da bismo iskoristili sav potencijal poljoprivrede u našoj županiji izgradit ćemo Centar za suvremene tehnologije i obrazovanje u poljoprivredi putem kojeg ćemo uvoditi inovativna tehnološka, edukativna, praktična i moderna znanja, vještine i kompetencije koje će biti u skladu s tržištem rada te na usluzi poljoprivrednicima.

Na taj način stvorit ćemo znanstvenu podlogu za strukovna znanja, a učenicima omogućiti vrhunske uvjete za stjecanje praktičnog iskustva, kao i direktan transfer znanja u poljoprivrednoj praksi.

 

Potpore za uzgoj vlastitog rasplodnog pomlatka u stočarstvu

Uzgoj rasplodnog pomlatka na vlastitom gospodarstvu jedan je od preduvjeta uspješne i profitabilne proizvodnje u stočarstvu. S ciljem unapređenja stočarske proizvodnje uzgajivačima goveda, ovaca, koza i svinja osigurat ćemo potporu za uzgoj i držanje vlastitog rasplodnog pomlatka. Potpora se isplaćuje uzgajivaču za svaku uzgojenu uzgojno valjanu junicu mliječne i kombinirane pasmine goveda kao i uzgajivačima matičnih stada ovaca, koza i svinja za svaku uzgojenu plotkinju.

Potpora za kontrolu plodnosti tla

Subvencionirat ćemo kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu u ratarskoj proizvodnji, kao i proizvodnji voća i povrća. Potpora uključuje subvenciju troškova analize tla, preporuke za gnojidbu u visini do 40%  do maksimalno 2.000 kuna prihvatljivih troškova po korisniku.

Potpora za ulaganje u izgradnju sustava za navodnjavanje, zaštitu od tuče i mraza

S ciljem unapređenja proizvodnje voća i povrća osigurat ćemo potpore za izgradnju sustava navodnjavanja te sustava za zaštitu od tuče i mraza. Potpora će se dodjeljivati za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje, izgradnju akumulacija, trošak priključenja na postojeće tokove ili vodovodnu mrežu kao i nabavu te postavljanje sustava za zaštitu od tuče i mraza.

Potpora za izgradnju i opremanje objekata za doradu, preradu, pakiranje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda na vlastitom gospodarstvu

Cilj nam je  pomoći poljoprivrednicima u izgradnji i opremanju objekata za preradu, pakiranje, sortiranje, hlađenje i skladištenje proizvoda od voća, povrća, mlijeka i mesa na vlastitom gospodarstvu.

Implementacija  EU strategije „Od polja do stola“ u sve županijske ustanove

U sve županijske ustanove (osnovne i srednje škole te zdravstvene ustanove) implementirat ćemo strategijuOd polja do stola“ i time ih snažno povezati s domaćim poljoprivredno-prehrambenim sektorom. Putem ove mjere, domaći proizvođači imat će velikim dijelom unaprijed osiguran plasman svojih proizvoda, a korisnicima će se pružiti kvalitetniji te nutritivno bogatiji obroci.

Besplatna izrada, savjetovanje i provedba projekata za EU i nacionalne fondove

Putem svih agencija, a posebice Javne ustanove Regionalne razvojne agencije (JURA) omogućit ćemo besplatno savjetovanje, izradu i provedbu projekata za EU i nacionalne fondove.

Potpore za povećanje pčelinjeg fonda

U cilju očuvanja i proširenja pčelinjeg fonda te stvaranje preduvjeta za daljnju proizvodnju pčelinjeg proizvoda poticat će se držanje pčela s 30 kuna po svakoj pčelinjoj zajednici upisanu u Evidenciju pčelara i pčelinjaka Hrvatskog pčelarskog saveza.

 

Potpore za novorođenčad u iznosu do 5.000 kuna

Trenutno niske naknade podići ćemo za prvo novorođenče u obitelji na 1.000 kuna, drugo novorođenče na 2.000 kuna, treće na 3.000 kuna, četvrto na 4.000 kuna, a peto i svako sljedeće novorođeno dijete na 5.000 kuna.

S obzirom na to da je za roditelje jedan od najvećih troškova pelenaštvo djeteta, dodijelit ćemo  potpore za moderne platnene pelene. Za prvo korištenje mjere potpora će iznositi 2.000 kuna, za drugo 1.000 kuna i svako sljedeće 500 kuna. Na taj način roditelji mogu u potpunosti zamijeniti jednokratne pelene i time uštedjeti iznos prosječnog pelenaštva koji u Hrvatskoj iznosi više od 8.000 kuna po djetetu te pritom znatno utjecati na zdravlje i okoliš.

Potpore za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji

Mladim obiteljima do 35 godina starosti dodijelit ćemo novčane potpore za stambeno zbrinjavanje u iznosu do 15.000 kuna i to za kupnju ili gradnju prve nekretnine, uz uvjet da ista obitelj živi u navedenoj nekretnini sljedećih 5 godina. Obiteljima koje imaju djecu, za svako dijete u obitelji potpora će se povećati za 2.000 kuna.

Stipendiranje studenata medicine u iznosu do 3.000 kuna mjesečno

S obzirom na veliki nedostatak liječnika u gotovo svim sredinama naše županije, stipendirat ćemo studente medicine iz cijele Hrvatske putem mjesečne stipendije u iznosu do 3.000 kuna s obvezom rada na području naše županije u trajanju najmanje onoliko vremena koliko je koristio stipendiju. Na taj način, osigurat ćemo prijeko potrebnu zdravstvenu skrb u svim sredinama naše županije te omogućiti našim sugrađanima brže preglede i manje troškove.

Božićnice i uskrsnice svakom redovnom studentu u iznosu do 500,00 kuna

Svakom redovnom studentu do 26 godina starosti isplatit ćemo prigodnu nagradu za Božić i Uskrs u iznosu do 500 kuna. Potpora je namijenjena studentima kao jednokratna pomoć, a cilj je omogućiti studentima povećanje standarda i veći studentski budžet.

Razvoj sporta

Od posebnog je interesa za našu županiju razvoj i modernizacija sporta te rekreativnih aktivnosti u svrhu poboljšanja zdravlja te psihofizičkih mogućnosti svih žitelja lokalne zajednice. Kroz javne potrebe sufinancirat ćemo Športsku zajednicu Bjelovarsko-bilogorske županije kako bi potaknuli razvoj sporta djece i mladeži, natjecateljski sport i sportsko rekreativne aktivnosti.

Promicanje kulturnih vrijednosti

Radi očuvanja kulturne baštine i izvornih vrijednosti naše županije izdvojit ćemo znatna proračunska sredstva i usmjeriti ih na Zajednicu kulturno – umjetničkih društava, na očuvanje tradicionalnih vrijednosti nacionalnih manjina te na jačanje digniteta Domovinskog rata kroz razvijanje muzeja, postava i ostalih kulturnih spomenika.

Božićnice i uskrsnice umirovljenicima u iznosu do 500 kuna

Osigurat ćemo božićnice i uskrsnice umirovljenicima do 500 kuna u svim područjima županije.

Županijski umirovljenički dodatak

Za vrijeme trajanja pandemije COVID-19, osigurat ćemo umirovljenicima jednokratnu isplatu jednom godišnje kao dodatak na mirovinu. Onima koji imaju ukupna mirovinska primanja do 1.500 kuna, dobit će jednokratno novčano primanje u iznosu od 1.000 kuna. Onima kojima je iznos mirovine između 1.500 i 2.000 kuna isplatit će se 700 kuna. Oni koji imaju primanja u rasponu od 2.000 do 3.000 kuna dobit će 400 kuna, a onima s mirovinom od 3.000 do 4.000 kuna isplatit će se 200 kuna.

Povećanje dostupnosti specijalističkih pregleda i smanjenje listi čekanja

Skratit ćemo liste čekanja na način da ćemo snažnije razvijati naše ispostave Doma zdravlja i izvanbolničku specijalističku zdravstvenu zaštitu. Opremit ćemo sve ispostave Doma zdravlja dijagnostikom i aparatima (RTG srca i pluća, UZV abdomena i dojki, ortopan, pokretni mamograf). Cilj nam je maksimalno smanjiti liste čekanja i pružiti kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu uslugu našim građanima kako više ne bi morali putovati u druge županije.

Sufinanciranje dodatne rehabilitacije pacijentima

Sufinancirat ćemo medicinsku rehabilitaciju u toplicama s dodatnih 10 dana pacijentima s područja naše županije.

Sufinanciranje troškova smještaja starijim i nemoćnim osobama u  domovima

Osobama starije životne dobi koje zbog svog imovinskog i zdravstvenog stanja trebaju smještaj u domovima za starije i nemoćne osobe, sufinancirat ćemo troškove smještaja pružajući im pravnu zaštitu i imovinsku sigurnost.

Pomoć u kući i osiguranje besplatnih obroka

Osigurat ćemo pomoć u kući svim starijim i nemoćnim osobama o kojima nema tko brinuti. Sufinancirat ćemo tople obroke za socijalno ugrožene osobe s ruralnog područja i dostavu na kućnu adresu.

Osiguranje palijativne skrbi  u cijeloj županiji

Osigurat ćemo palijativnu skrb s mobilnim palijativnim timom za područje cijele županije. Na taj način ćemo rasteretiti bolnički sustav, hitnu medicinsku pomoć i liječnike opće prakse, a obitelji s palijativnim pacijentom će biti pružena potpuna skrb i psihološka pomoć u njihovom domu.

 

 

 Potpore u visini do 5.000 kuna za svaku novozaposlenu osobu

Svakom poslodavcu dodijelit ćemo potporu u visini do 5.000 kuna za svaku novozaposlenu osobu uz obvezu zadržavanja na radu minimalno godinu dana.

 Potpore u visini do 20.000 kuna za novoosnovana trgovačka društva i obrte

Poticat ćemo novoosnovana društva i obrte kako bi osnažili pokretanje poduzetništva u županiji.

 Subvencioniranje računovodstvenih troškova novoosnovanim društvima

Novoosnovanim trgovačkim društvima i obrtnicima sufinancirat ćemo troškove računovodstvenih usluga.

Dodjela potpora do 100.000 kuna za start up-ove u sektoru programiranja, robotike i mehatronike

Potencijal u sektoru programiranja, robotike i mehatronike dokazan je raznim osvojenim natjecanjima naših talentiranih učenika. Kako bismo potaknuli razvoj tog sektora, dodjeljivat  ćemo potpore u iznosu do 100.000 kuna.

Nagrada za najbolju poduzetničku ideju u iznosu 100.000 kuna

Osnovat ćemo natjecanje za odabir najbolje poduzetničke ideje na području županije, nagraditi je iznosom od 100 000 kuna i pružiti pomoć u njezinom realiziranju te provedbi u konkretno poslovanje.

Krediti od „nula posto“ kamata

Bjelovarsko-bilogorska županija će sklopiti ugovor s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) kojim će omogućiti subvencioniranje kamatne stope do 2 postotna boda za program Poduzetništvo mladih, žena i početnika. Osigurat ćemo beskamatno kreditiranje utemeljenja ili razvoja poduzetništva kroz subvencioniranje kamatne stope do 2 postotna boda za ulaganja na području županije.

Izgradnja Centra kompetencija za pomoć poduzetnicima

Uz efikasnije korištenje potpora EU fondova, izgradit ćemo Centar kompetencija kojim ćemo, uz suradnju znanstvene zajednice, pružiti podršku poduzetnicima kako bi realizirali istraživanja kojima se želi unaprijediti proizvodnja i inovacije u gospodarstvu.

Pomoć gospodarstvenicima u djelatnostima pogođenim COVID-19

Radi ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica, dodijelit ćemo pomoć gospodarstvenicima u djelatnostima pogođenim pandemijom COVID-19.

Potpora za kupnju zemljišta za proizvodne djelatnosti

U suradnji s gradovima i općinama na području cijele naše županije, dodjeljivat  ćemo potpore za kupnju zemljišta za proizvodne djelatnosti u svrhu izgradnje poslovnih objekata, širenja poslovanja i povećavanja proizvodnje.

 

SA DNA PREMA VRHU

Naša županija je po svim ključnim ekonomskim parametrima među najnerazvijenijim županijama.                          

-Prema indeksu razvijenosti šesnaesta

-Prema EU fondovima sedamnaesta

-Prema indeksu gospodarske snage osamnaesta

-Prema prosječnim plaćama dvadeseta                                                                

i k tome još zadužena preko pola milijarde kuna

SAD JE BITNO

Sagraditi novu poduzetničku zonu

U suradnji s Vladom i poduzetnicima potaknuti investicije i gospodarsku aktivnost

Povući znatno više novca iz EU fondova i tako izvući našu županiju iz društva najnerazvijenijih

Nama je stalo do naših obitelji, naših prijatelja, sugrađana s kojima živimo, dijelimo dobro i zlo.

Nije nam lako gledati susjede kako odlaze u inozemstvo jer netko ovdje, u našoj županiji, netko tko je trebao i mogao učiniti više za sve nas, to nije uradio.

Nije važno je li to nije znao ili nije htio.

 

SAD JE BITNO

 

Prekinuti tu praksu i izabrati ljude koji znaju, koji su spremni zaslužiti vaše  povjerenje i kojima nije teško raditi za druge.

POTAKNUTI GOSPODARSTVO

Naši ljudi danas su u strahu za svoj posao, a oni koji ga nemaju, teško ga nalaze.

Naša Županije na žalost na začelju je po visini plaća u Republici Hrvatskoj, a  među četiri županije koje imaju najmanje ugovorenih sredstava iz europskih fondova.

Iz nje je iselilo preko 12.000 ljudi

 

SAD JE BITNO

 

  • Privlačiti investitore i otvarati proizvodne pogone,
  • sufinancirati poduzetništvo,
  • poticati poljoprivrednu proizvodnju i
  • osigurat plasman tih proizvoda.

Naš je cilj i naša  obveza, svim našim ljudima omogućiti da rade i žive od svog rada.

 

Župan na odlasku imao je priliku punih dvadeset godina našu Županiju učiniti boljom.  Šesnaest godina je upravljao Županijom, a još četiri bio ministar.                          

Rezultat njegovog upravljanja vidimo.

Naša županija danas je u društvu najnerazvijenijih županija u Hrvatskoj.                 

Moramo ubrzati naš razvoj.

 

SAD JE BITNO

Otvoriti 4.000 radnih mjesta

jer je naš cilj i naša obveza da svi nezaposleni imaju posao

Svih pet gradonačelnika naše  županije i većina načelnika snažno podupiru moj izbor za župana.

Jedan od razloga je i što Župan na odlasku u osam godina nije sazvao niti jedan kolegij gradonačelnika i načelnika. Izostala je koordinacija aktivnosti i projekata. I zato je izgubio njihovo povjerenje.

 SAD JE BITNO

Obnoviti suradnju s sa svim gradonačelnicima i načelnicima jer mi ne želimo pogodovanje, nego jednakost, ne želimo podjele, nego zajedništvo; ne želimo isključivost, nego uključivost.

Gradonačelnici, načelnici i građani ne trebaju župana gazdu, oni trebaju Župana partnera.

U meni će imati partnera. 

Bjelovarska bolnica u izgradnji za nas je jedan od ključnih projekata.

Uvijek smo snažno podržavali dovršetak nove bolnice. Većina hrvatskih županija znala je graditi bolnice europskim novce.

Naša na žalost nije. Jedini tko je do sada financijski podržao tu gradnju je naša Hrvatska Vlada.